Hafla o.z.  - oriental dance parties

Obcianske združenie Hafla je združením s cielom spájat ludí prostredníctvom tanca, hudby a umenia.

 
 
 

Sensually Hafla 2012

 
© 2016 Hafla, o.z. · Website by Hafla o.z.