Hafla o.z.  - oriental dance parties

Obcianske združenie Hafla je združením s cielom spájat ludí prostredníctvom tanca, hudby a umenia.

 
 

Slovo Hafla znamená párty v arabskom jazyku. Spája sa s orientom a vystúpeniami takzvaných brušných tanečníc. Málokto však vie, že orientálny tanec nie je len vlnenie bokmi a trasenie hruďou. Vyvíja sa, preberá prvky z iných tancov, vrátane klasického, spoločenského alebo latinskoamerického či jazzu. Má svoju folklórnu, tradičnú časť aj modernú, pri príprave choreografií no aj pri improvizácii existujú viaceré pravidlá – či tanečné alebo etické, ktoré skutočne profesionálna tanečnica rešpektuje.

Občianske združenie Hafla je združením s cieľom spájať ľudí prostredníctvom tanca, hudby a umenia. Tieto očakávania napĺňame najmä prostredníctvom organizovania orientálnych, neformálnych párty (hafiel) a tanečného festivalu Pressburg dance fest.

Nechceme sa preto orientovať len na kultúru blízkeho východu,  ale aj na tanečné umenie všetkých častí sveta.

Petra Majzúnová

- vedenie propagácie projektov
- marketingový design
- webdesign
- technická podpora

Kontakt: +421 903 283 203

Lýdia Siwakoti

- komunikácia s tanečníkmi (špecializuje sa na indický tanec – klasické štýly aj bollywood)
- organizácia bazaru a kateringu
- sponzoring


Kontakt:  +421 904 112 313

Halka Tytykalová

- komunikácia s tanečnicami (orient a fúzie okrem indického tanca)
- sponzoring
- granty a dotácie
- redigovanie textov

Kontakt: +421 907 273 036

Číslo účtu

Účet v EUR:
2800320159/8330
IBAN:SK1683300000002800320159
BIC/SWIFT kód: FIOZSKBAXXX


Účet v CZK:

2900320172/2010
IBAN: SK9783300000002900320172
BIC/SWIFT kód: FIOZSKBAXXX

2%, ďakujeme

Budeme radi, ak nám venujete 2%, aby sme sa mohli každým rokom zlepšovať a pozývať zaujímavých hostí.
2% - www.dvepercenta.sk

Kontakt

Hafla o.z.

Jégého 3
821 08
Bratislava
Slovenská republika

IČO: 42264596
DIČ: 2023632094

mail:info@hafla.sk

 
© 2016 Hafla, o.z. · Website by Hafla o.z.