Hafla o.z.  - oriental dance parties

Obcianske združenie Hafla je združením s cielom spájat ludí prostredníctvom tanca, hudby a umenia.

 
 
 

Súťaž je motiváciou no aj skúškou pokory

Už máme prvé prihlásené účastníčky! Zvažujete, či sa zapojíte? Skúste sa na chvíľku zastaviť a prečítať si rozhovor, ktorý sme pre vás pripravili.

Súťaž je motiváciou no aj skúškou pokory.

Hovorí to KAROLINA IDRISOVÁ, ktorá koncom septembra predsedá odbornej porote tanečnej súťaže Pressburg Dance Fest.

Veľa tanečníc odmieta chodiť do súťaží, necítia takú potrebu. Prečo by mali a v čom im to pomôže?

Ak niekto necíti potrebu súťažiť, je to v poriadku. Pokiaľ však tanečnica chce napredovať, súťaže môžu byť vynikajúcou motiváciou. Zároveň je to aj veľká skúška pokory. Ja som sa sólových súťaží zúčastnila najmä preto, lebo som chcela vedieť, či orientálny tanec naozaj viem alebo nie. Našťastie sa mi to potvrdilo, napríklad keď som sa umiestnila na Nile Group festivalu v Káhire. Kto vie, možno sa k súťaženiu v budúcnosti vrátim len tak pre radosť J. Aby som nezabudla – účasť v súťažiach nahrádza tanečniciam chýbajúci priestor, kde by sa mohli predviesť a zviditeľniť.

Tak ako napríklad v tanečnom športe, či napríklad v krasokorčuľovaní hodnotenie býva subjektívne – veď hodnotia ľudia. Každý porotca obľubuje iný tanečný štýl, uprednostňuje často prejav, ktorý je mu blízky... Čo sa dá urobiť pre to, aby hodnotenie na tanečnej súťaži bolo čo najviac objektívne?

Áno, do určitej miery je vnímanie tanca subjektívne. A preto je v súčasnosti dôležité sa pozrieť a vyhodnotiť si danú súťaž aj podľa toho, kto v porote sedí. Nejde iba o to, či sú tam ľudia z prostredia orientálneho tanca, no aj to, nakoľko sú porotcovia vzdelaní v danom odbore. Zažila som v Česku súťaže, kde o orientálnych tanečniciach rozhodovalo publiku. To sú samozrejme extrémne situácie. Seriózne súťaže sa vyznačujú mimo iné tým, že sú pevne stanovené kritériá pre hodnotenie.

O týchto kritériách sa málokedy presnejšie hovorí. Často má súťažiaca pocit, že zatancovala vynikajúco, no na celkovom hodnotení sa to neobjaví, ona potom nechápe, nevie, kde a či spravila chybu a zvedie sa to na porotu. Ako sa má na súťaž vlastne pripraviť?

Je veľa spôsobov, ako sa pripraviť na súťaž. Záleží nielen na možnostiach konkrétnej tanečnice a tým nemyslím len finančné možnosti. V ideálnom prípade je mať svojho „trénera“ – niekoho, kto pomôže s technikou a bude aj schopný tanečnicu nasmerovať a stvárniť. Poznám však veľa prípadov tanečníc, vrátane samej seba, ktoré sa na súťaže cieľavedome nepripravujú. Jednoducho tancujú, chodia na semináre alebo súkromné hodiny a tak napredujú.

Na facebooku si raz opísala situáciu z tanečnej hodiny, kedy žiačka opísala krátko druhej, čo je „mawal“ slovami: To je keď ujo spieva sám a ty tancuješ, čo chceš... Nehovorí to niečo komplexnejšie o situácii v orientálnom tanci u nás? Teraz myslím nielen Českú republiku ale aj Slovensko.

Výučba orientálneho tanca mimo jeho domovinu ja v podstate ošemetná záležitosť. My lektori sme cudzinci, ktorí odovzdávajú informácie o cudzej kultúre nezasvätenej verejnosti. Takže v ideálnom prípade by na hodinách tanca mali byť odovzdávané aj základné informácie o orientálnej kultúre. Je to však samozrejme „robota navyše“ a nie všetci lektori sú ochotní preniknúť hlbšie do sveta orientálneho tanca. Navyše, a som si toho vedomá, že nie je vždy možné zvládnuť rôzne výklady v rámci šesťdesiatich minút na verejnej lekcii... Takže je vlastne dobre, že existujú rôzne iniciatívy, akcie, on-line magazíny, ktoré aspoň trocha ponúkajú osvetu.

V súťaži Pressburg Dance Fest 2013 sme sa snažili s tvojou pomocou nielen ponúknuť kategórie, ale ich opísať. Aby sa súťažiaci lepšie vedeli zaradiť a bolo jasné, čo sa v ktorej kategórii od nich očakáva. Napríklad pri shabi ich vystríhaš pred zámenou spievaných skladieb s „chytľavým popom". Patria takéto zámeny k častým?

Tieto zámeny sú časté a stávajú sa aj profesionálnym tanečniciam. Niekedy je veľmi ťažké zistiť, do akej kategórie patrí konkrétna skladba. Shabi sa často spozná podľa použitého dialektu a to je bez znalosti arabčiny v podstate nemožné.  Veľmi častá býva zámena dabke so saidi a podobne.

Aj preto si sa ako vedúca poroty rozhodla ponúknuť poradenstvo prihláseným pri výbere skladby?

Áno.


Keď sme už pri chybách, aké bývajú najčastejšie u tanečníc alebo tanečníkov na súťažiach v orientálnom tanci?

Najčastejšia chyba podľa môjho názoru je priamo „vzhľad“. Veľká časť tanečníc je ochotná investovať nemalé peniaze do tanečného kostýmu, no zabudnú sa nielen poriadne namaľovať, ale aj učesať. V Česku sa to pomaly začína zlepšovať, no aj tak v tomto smere zostáva veľká rezerva.

Máloktorá tanečnica či tanečník, pretože aj tí môžu u nás v septembri súťažiť, uprednostňuje folklór. Niektoré, niektorí takéto tance nikdy do svojho repertoáru ani nezahrnú. Prečo?

Myslím, že na túto otázku som už čiastočne odpovedala. V porovnaní s raks sharqi je folklór paradoxne technicky náročnejšie sa naučiť. Je to dané tým, že je nutné pochopiť kultúrny kontext ku ktorému nemáme v Strednej Európe jednoduchý prístup.

Trocha osobnejšia otázka. V poslednom čase chodíš na Slovensko častejšie. Vidíš nejaký rozdiel medzi českou a slovenskou tanečnou scénou v orientálnych tancoch?

Áno, chodím na Slovensko častejšie a posledný rok už takmer žiadny rozdiel v sólovej kategórii nevidím. Aj na Slovensku máte veľa talentovaných tanečníc. Vidím však ešte veľký priestor pre rozvoj skupinového tanca. Vychádzam aspoň z toho, čo som mam možnosť osobne vidieť.

Tešíš sa ku nám na festival?

Viac, ako si viete predstaviť. J

--------

A kto bude hodnotiť na Pressburg Dance Fest?

Súťažné výkony v rámci Pressburg Dance Festivalu bude hodnotiť medzinárodná porota. Jej členky sú skúsené tanečnice, ktoré sa počas svojej kariéry tiež umiestnili na svetových súťažiach a festivaloch.

Leila zo Srbska práve nedávno získala prvé miesto v Heshk Beshk festivalu v Taliansku. Karolina Idrisová si za ostatných päť rokov priviezla niekoľko cien z káhirskeho Nile Group festivalu a berlínskeho Summer festivalu.

Členovia poroty sú však predovšetkým expertmi v svojom odbore a majú skúsenosti v hodnotení tanečných výkonov.

Maria Aya je uznávanou expertkou orientálnej kultúry, najmä tancov. Pravidelne hodnotí medzinárodné tanečné súťaže napríklad pre Ruskú tanečnú federáciu, na svetovom tanečnom šampionáte na Cypre a podobne.

Karolina Idrisová sa aktívne podieľala na vývoji a hodnotení české súťaže MISS ORIENT do roku 2011. Založila a odštartovala medzinárodnú súťaž na festivalu Let´s Dance v Prahe. Skúsenosti s hodnotením v porote má tiež z medzinárodných festivalov ako napríklad Oriental Passion v Grécku alebo aj ďalších českých festivalov, napríklad Hvězda orientu.

Aj ďalšie členky poroty sú v tanečnej komunite známe osobnosti a skúsené odborníčky - Yalia z Rakúska, Bri Hurley (USA/CZ), Dana Sahar Minaříková (CZ) a zo Slovenska Mgr. Art. Yvona Čižmárová.

 
© 2016 Hafla, o.z. · Website by Hafla o.z.